top of page

Boşanma ve Aile Hukuku

Boşanma Davası; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’muzun 161 ve 166. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Boşanma davası, evlilik birliğini sona erdirilmesi amacıyla açılır.

Boşanma davası zina, hayata kast, onur kırıcı muamele, terk, evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) nedenlerine dayalı olarak açılabilir.

Bununla birlikte en az bir yıl sürmüş evliliklerde eşler anlaşarak da boşanma davası açabilirler.

Boşanma davası, aile mahkemelerinde, aile mahkemelerinin kurulmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemelerinde açılır.

Boşanma davası, evlilik birliğinin sona erme nedenlerinde kusuru ağır olmayan eş tarafından açılabilir. Kusuru daha ağır olan eşin bu davayı açmış olması halinde, az kusurlu eş bu davaya itiraz edebilir. Bu halde dava reddedilir.

Boşanma davasında davacının avukat tutması zorunlu değildir. Yani muhakkak bir avukat aracılığıyla açılması gerekmez. Türk Hukukunda tarafların avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bununla birlikte tarafların hak kaybına uğramamaları, işlerinin daha doğru ve daha hızlı takip edilmesi için avukat tutmalarında yarar bulunmaktadır.

Boşanma davasında genel olarak boşanma ya da ayrılık ile birlikte nafaka, maddi ve manevi tazminat da istenmektedir. Bununla birlikte, müşterek ve ergin olmayan çocukların bulunması halinde bunların velayeti ve bunların geçimi, eğitimi ve diğer giderleri için iştirak nafakası da talep edilmektedir.

Eşlerin, evlilik birliğini sona erdirmek istemelerinin nedeni ne olursa olsun, evlilik süresinin bir yılı doldurmuş olması halinde boşanma davasının anlaşmalı olarak bitirilmesi mümkündür.

Boşanma davalarında tarafların müşterek çocukları varsa bunların hangi ebeveynde kalacağı, bakımlarının nasıl sağlanacağı, nafaka miktarları, davadaki sebeplere göre eşlerin ne kadar tazminat alabileceği, maddi ve manevi tazminat miktarlarına da karar verilmelidir.

Boşanma davası ile birlikte eşlerin mal varlığını paylaşmaları konusunda bir karar verilmez. Eşlerin mal varlığını paylaşmaları konusundaki problemin çözümü için ayrıca bir dava açmaları gerekir.

– kişilik haklarına saldırıya karşı koruma
– adın korunması, adın değiştirilmesi
– nüfus sicilinde değişiklikler
– boşanma davası
– boşanmada tazminat ve nafaka
– aile içi şiddet
– müşterek evden uzaklaştırma tedbiri
– eve veya iş yerlerine yaklaşmama tedbiri
– iletişim vasıtalarıyla rahatsız etmeme tedbiri
– eşler arasında mal rejimleri
– soybağının kurulması
– babalık davası
– evlat edinme
– çocuk mallarının yönetimi
– miras
– terekenin yönetilmesi
– mirasın paylaşılması

bottom of page