top of page

EN İYİ CEZA AVUKATI

      Bizim ülkemizdeki mevzuatlara göre avukatların hukuk dallarında uzmanlaşmaları söz konusu değildir.Her avukatın istediği türden dava alabilmesi mümkündür.Uzmanlaşma söz konusu olmadığından ceza avukatı tabirinin kullanılması yersizdir örneğin ben Isparta en iyi ceza avukatıyım diyenlere itibar edilmesi söz konusu olamaz. Halk tarafından ceza davalarına bakan avukatlara ceza avukatı denilmektedir.

Halkın kulanmış olduğu tabirle ceza avukatını inceleyecek olursak CMK m 2/1c’ye göre müdafi:şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatıdır.Halkın tabiriyle ceza avukatı ,soruşturma ,sorgu ve kovuşturma sırasında şüphelinin veya sanığın savunmasını yapan avukattır.CMK m147/1c’ye göre ifade ve sorgu alınması sırasında şüpheli veya sanığın müdafiden yararlanma hakkı bulunmaktadır yani şüpheli veya sanığın istemi halinde ifade ve sorgu sırasında müdafinin görev alması mümkündür.

      Müdafi CMK m 149 a göre soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, şüpheli veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukukî yardımda bulunma hakkı vardır.Avukat vekaletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebilir. Müdafi soruşturma evresinde; CMK m153 e göre dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin örneğini harçsız olarak alabilir.Müdafi iddianamenin kabul edildiği tarihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altındaki kanıtları inceleyebilir.Müdafi bütün muhakeme işlemlerinde hazır bulunabilir, keşif sırasında, soruşturmayı geciktirmemek şartıyla yer gösterme sırasında ayrıca arama sırasında da bulunabilir.Şüpheli veya sanık müdafiyle denetimsiz görüşme ve yazışma yetkisine sahiptir.CMK m201’e göre müdafi veya vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat; sanığa, katılana, tanıklara, bilirkişilere ve duruşmaya çağrılmış diğer kişilere, duruşma disiplinine uygun olarak doğrudan soru yöneltebilirler. Sanık aksini söylemedikçe müdafi sanığın isteğine uygun olarak kanun yollarına başvurabilecektir.

Müdafinin ödevleri şunlardır; Avukatlar kanununa göre müdafi kabul ettiği görevi sonuna kadar götürmek zorundadır avukatın ayrıca sır saklama yükümlülüğü bulunmaktadır; Avukatlar görevleri dolayısıyla öğrendiği bilgileri açığa vurmaları yasaklanmıştır

Makalemde ceza avukatının kim olduğundan görev ve ödevlerinden bahsettim. Ceza davaları, özgürlüğü kısıtlayıcı yaptırımlarla sonuçlanabileceğinden dolayı oldukça önemli davalardır bu yüzden işimizi asla şansa bırakmamalıyız kendi davamız için her ne kadar bu tabiri kullanmak doğru olmasa da kendimize uygun en iyi avukatı bulmamız oldukça elzemdir konunun önemine binaen makalemin geri kalan kısmında da müvekkilin kendisi için arayacağı en iyi ceza avukatlarında araması gereken özelliklerden bahsedeceğim

Oldukça önemli olan ceza davalarında avukat seçerken seçeceğimiz avukat iletişim becerilerini geliştirmiş olmalıdır avukatın gerek sözlü gerek yazılı olarak iletişimini güçlendirmiş olması oldukça önemlidir zira hakimi ikna edebilmek için iletişim kabiliyeti oldukça önemlidir avukat konuşmalarında açık ikna edici kısa ve öz konuşmalıdır, avukat savunmalarını dilekçelerde de yapacağı için yazılı iletişim de yetenekli olması davanın seyri için önem arz eder.Avukat analitik düşünme becerisini geliştirmiş olması arayacağımız kriterlerden bir diğeri olmalıdır analitik düşünme; karmaşık problemleri küçük parçalara bölerek çözüme en hızlı en doğru şekilde ulaşmak demektir avukat kendisine gelen müvekkilin problemlerine hızlı bir şekilde derman olmalıdır.Davamızı kazanacağımızı düşündüğümüz bizim için Türkiye’nin en iyi ceza avukatı özellikleri arasında avukatın azimli, sabırlı, çalışkan olması özellikleri yer almalıdır avukat savunma yapmadan önce oldukça çok çalışmalı mevzuatları iyice araştırıp savunmalarında içtihatlara yer vermesi davanın seyri için oldukça fazla önem teşkil etmektedir. Avukat dilekçelerini iyice araştırmış bir şekilde hazırlıklı ve özenli hazırlamalıdır.Seçeceğimiz avukat yenilikçi olmalıdır teknolojik gelişmelerden haberdar olmalıdır zira avukat savunmasında teknolojik yenilikleri kullanarak müvekkilin mağdur olmasını önleyebilecektir.

      Sonuç olarak halk tabiriyle ceza avukatı müvekkilin ceza almamasını veya daha az ceza almasında oldukça önemli bir suje olduğundan müvekkil kendisi için ceza avukatı seçerken avukatları iyice araştırmalı bizzat avukatlarla yan yana gelmelidir zira avukatın iletişim becerisi dinleme kabiliyeti gibi pek çok hususta avukat hakkında fikir sahibi olacaktır.Müvekkil kendisi için Türkiye’nin en iyi ceza avukatını bulamazsa mağdur olacak özgürlüğünü kısıtlayacak ceza alacaktır. Müvekkilin suçsuz yere ceza alması kendisini manevi olarak oldukça fazla, tamiratı olmayacak bir sekilde yara almasına neden olacaktır. İnsanların onun hakkında olumsuz konuşması bile müvekkilin psikolojisini bozmaya yetecektir bu yüzden müvekkilin kendisi için Türkiye’nin en iyi ceza avukatını seçmesi onun için hayati önem teşkil eder.

Isparta Ünal Hukuk Bürosu olarak profesyonel kadromuzla tüm ceza davalarına bakmaktayız. Hayati önem taşıyan cezai soruşturma, sorgulama, kovuşturma ve dava aşamalarında her daim yanınızdayız.

bottom of page