Hukuki Makaleler

Resmi Evrakta Sahtecilik

Resmî belgede sahtecilik suçu, 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitabının “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmının “Kamu Güvenine Karşı Suçlar”...

Türk Ceza Hukuku Yönünden Af

Af, genel olarak anayasalarda düzenlenmekle birlikte, sonuçlarını Ceza Hukuku alanında doğuran bir yapıya sahiptir. Gerçekten anayasalarda affa ilişkin genel çerçevenin çizilerek...

Trafik Kazalarında Hukuki Sorumluluklar

Çalışmamızın konusu trafik kazalarında hukuki sorumluluk ve sigorta olup, çalışmamızın başında öncelikle işleten konusu üzerinde durmamız gerektiğini düşünmekteyim. İşletenin tanımını yapacak olursak...

İletişim Sektöründe Tüketici Hakları

Günlük yaşantımızın vazgeçilmezleri arasına giren cep telefonları sebebiyle telekomünikasyon sektörü çok geniş bir tüketici kitlesine hitap etmeye başlamıştır. Bu sebeple telekomünikasyon...

Senetle İspat Zorunluluğu ve İstisnaları

İhkak-ı hak -kişilerin haklarını kendileri elde etmeleri- hukukumuzda yasaklanmıştır, çünkü devletin egemenlik gücü buna izin vermez. Usul kuralları devletin egemenliğiyle...

Copyright © 2019 Ünal Hukuk Bürosu – Tüm hakları saklıdır. All Rights Reserved.