top of page

Alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemleri olan uzlaştırma ve arabuluculuk arasındaki en büyük farklardan biri arabuluculuğun tarafların üzerinde ser­bestçe tasarruf edebilecekleri hukuk uyuşmazlıklarında uygulanabilecek olması, uzlaştırmanın ise ancak belirli suçlarla ilgili cezai ihtilaflarda uygula­nabilmesidir. Uzlaştırmacı olmak için hukuk fakültesi mezunu olmak ya da hukuk derslerinin kapsamlı şekilde verildiği dört yıllık bir lisans programını bitirmiş olmak gerekir. Öte yandan arabulucu olmak isteyenler 4 yıllık hu­kuk fakültesi mezunu olmalı ve en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip ol­malıdır. Ayrıca en az 48 saat arabuluculuk eğitimi almış olmalı ve yazılı ve uygulamalı arabuluculuk sınavlarından geçerek, Adalet Bakanlığı Arabulu­culuk Daire Başkanlığı tarafından tutulan resmi Arabulucular Siciline kayıtlı olmalıdır. Uzlaştırma ve arabuluculuk süreçleri arasındaki en temel farklar şöyle özetlenebilir: arabuluculuk süreci tarafların menfaatleri arasında bir denge kurmaya dayalıdır. Tarafların geçmiş durumuna değil, gelecekteki durumlarına odaklanılır. Öte yandan, uzlaştırma süreci hak ve haklılık kav­ramlarını temel alarak geleceği değil geçmişteki durumu esas alır. Arabu­luculuktan farklı olarak, uzlaştırmada uzlaştırman taraflara çözüm önerile­rinde bulunur ve mağdurun kayıplarının telafi edilmesine yardımcı olmaya çalışır. Arabuluculukta ise arabulucu aldığı eğitimler sonucu edindiği bece­riler sayesinde tarafları bir araya getirir ve kazan-kazan ilkesi uyarınca taraf­ların ortak menfaatlerini ve sorunlarını belirler ve bu sorunları kendilerinin çözmesine yardımcı olur.

bottom of page